دردهایی هست که مال همه است،
و من آن دردها را هرگز پنهان نمی‌ کنم؛
اما دردِ قلب، مال هیچ‌ کس نیست به جز صاحب قلب...
2021/06/16 - 07:49
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۴۱۹_۲۰۵۱۳۴.jpg
۲۰۲۱۰۴۱۹_۲۰۵۱۳۴.jpg · 720x830px, 140KB
دیدگاه
roya15

میگم ها تصویرت با متنت نمیخونه {-11-}

1400/03/26 - 12:47 ·
mohsen3335

کلی گشتم تا یه پست درست کردم .
ذهنیات من میگه میخونه .

1400/03/26 - 12:48 ·
roya15

ذهنیات من میگه عکس پسره پستت میخورع اما متن زیرش ن {-7-}

1400/03/26 - 12:55 ·
mohsen3335

تو عکس دختر کجا دیدی ؟

1400/03/26 - 12:52 ·
roya15

پسره منظورمه

1400/03/26 - 12:56 ·
mohsen3335

خب حالا میخوره یا ن ؟

1400/03/26 - 12:57 ·
roya15

ارع گفتم خو

1400/03/26 - 12:59 ·
mohsen3335

{-35-}

1400/03/26 - 13:03 ·
roya15

یکیش این {-11-}

1400/03/28 - 13:59 ·
mohsen3335

حرف از درد و ناراحتی قلب مدهاس
پایینم گفته دوای اون غزله

1400/03/28 - 14:05 ·