دوست داشتن كه لباس تن نيست
كه هر وقت دلت نخواست عوضش كنى
خدا نخواست، قسمت نشد
آدم يكى را دوست دارد
يا هست، مى شود عشق ابدى
يا نيست، مى شود آغاز تنهايى...
2019/07/20 - 13:22
دیدگاه
p_b

آفرین{-37-}

1398/05/9 - 21:22 ·
Mojtaba500

درسته

1398/06/12 - 00:09 ·