مرا دوست بدار
به سانِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر؛
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن...

2021/06/17 - 08:10 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
IMG_20210617_081050_665.jpg
IMG_20210617_081050_665.jpg · 750x1000px, 245KB
دیدگاه
Amir-masoud

ای جانم‌ چقدر قشنگ

1400/03/27 - 21:47 ·
Elahe_my

نگاهت زیباست

1400/03/27 - 21:56 ·

باز نشر توسط