.
‌‌ ‌‌ اینجامَن،
بَستِگی‌دارَم‌بِه..تُ..
بِه‌حَرف‌هایَت،
بِه‌آرامِشت،‌بِه..‌بُودَنت..
اینجااگَر..تـــُو..باشی،
فَدای‌سَرهَرکی‌که‌می‌خَواهَدنباشَد . .
خُب‌نباشَد❤
‌‌
2021/06/19 - 10:20 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
IMG_20210619_102034_099.jpg
IMG_20210619_102034_099.jpg · 1080x1080px, 63KB

باز نشر توسط