تو شیراز ما نَمیگیم:
"فِلونی عاشق شده یا نَمدونم چی چی رو بِسانی کراش زده"
میگیم: "فِلونی دِلِش سُریده"
2021/06/19 - 20:44
دیدگاه
sa_de_gh

قشنگ

1400/03/29 - 20:48 ·
yashar-80

ها کاکو مو هم شنیدوم

1400/03/29 - 20:48 ·
taban

اره{-34-}

1400/03/29 - 20:49 ·
yashar-80

گندم میشه برام یه کاری کنی؟؟؟

1400/03/29 - 20:52 ·
taban

ایوول{-2-}

1400/03/29 - 20:52 ·
taban

چیکار؟

1400/03/29 - 20:53 ·
yashar-80

ایول به جمالت کاکو

1400/03/29 - 20:54 ·
roya15

شیرازی گندم؟{-29-}

1400/03/29 - 21:43 ·
taban

نه عزیزم درحد یه پست فقط{-11-}

1400/03/30 - 15:17 ·
roya15

{-41-}اها چون من عاشق شیرازیام {-29-}

1400/03/30 - 15:18 ·
taban

اها{-2-}

1400/03/30 - 15:19 ·