بعضیا یه جوری قسمت بیوی ایسنتاگرام رو پُر میکنن، انگاری خواستگار اومده تحقیق محلی‌
2021/06/19 - 20:50
دیدگاه
yashar-80

مگه نیومد؟؟؟؟ خوب مو خودوم فرستادومش کاکوووو

1400/03/29 - 20:56 ·
taban

چی؟

1400/03/29 - 20:56 ·
yashar-80

میگم من بش ادرس دادم بیاد خواستگاری مگه

1400/03/29 - 21:02 ·
taban

چه کاری گفتی انجام بدم؟

1400/03/29 - 21:03 ·
yashar-80

صبر کن بعدا بهت میگم فعلا کاری پیش اومد باید برم

1400/03/29 - 21:06 ·
taban

باش

1400/03/29 - 21:07 ·