ما عینکی ها یه آپشنی که داریم اینه وقتی عصبانی میشیم عینکمونو در میاریم میندازیم رو میز بعد چشامونو میمالیم

خیلی با کلاسه لعنتی که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهرمند نیستید
2021/06/20 - 18:44