اسامی پیشنهادی برای نوزادانی که در این ایام متولد می‌شوند:امیر کرونا

نازنین کرونا

ناقله نسا

بی بی کویده

قرنطینه السلطنه

مبتلاالدوله

کویدا

عبدالماسک

الکل میرزا
2021/06/20 - 18:44
دیدگاه
yashar-80

حواست هست دیگه نیستی و دلمون واست تنگ شده؟؟؟؟

1400/05/12 - 21:31 ·