هیچکس نخواهد فهمید
در زندگی هر آدمی
یک نفر هست
که دوست داشتنی ترین پنهان دنیاست...

2021/06/21 - 09:33 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
IMG_20210318_090402_227.jpg
IMG_20210318_090402_227.jpg · 1079x1176px, 142KB

باز نشر توسط