2021/06/23 - 12:33 در A-D-M
دیدگاه
yashar-80

ای کلک رو نمیکنی فقط...خخخخ

1400/04/2 - 12:41 ·
ana36

{-7-}{-9-}{-30-}{-38-}

1400/04/2 - 12:46 ·
yashar-80

ولی از لب اون مرموز تر خودتیا...خخخ

1400/04/2 - 12:52 ·
sepi400

به به.منم ساوه ای ام

1400/04/2 - 12:52 ·
yashar-80

کوجا ساوه سپنتا؟

1400/04/2 - 12:56 ·
ana36

خوشبختم ... {-29-}

1400/04/2 - 12:56 ·
ana36

من ؟{-30-}

1400/04/2 - 12:57 ·
yashar-80

اره، تو پستو قایمش کردی و ازش رو نمایی نمیکنی

1400/04/2 - 12:59 ·
ana36

من مرموزم ؟ {-15-}

1400/04/2 - 13:00 ·
yashar-80

نه خورشید عمه من مرموزه...خخخ

1400/04/2 - 13:01 ·
ana36

{-a129-}

1400/04/2 - 13:04 ·
yashar-80

اقا من تسلیم...

1400/04/2 - 13:06 ·
ana36

{-7-}

1400/04/2 - 13:07 ·
sepi400

خوده شهر ساوه

1400/04/4 - 12:10 ·
yashar-80

اتفاقا دیشب من ساوه بودم الانم میخوام برم ماشینی پیدا کردیم میخواییم معامله کنیم

1400/04/4 - 15:41 ·
ana36

خوبه سپنتا انار میخوری یاد منم کن ...

1400/04/4 - 16:36 ·
ana36

عالیه یاشار

1400/04/4 - 16:37 ·
sepi400

چرا یاد کنم آبجی بزا فصلش برسه ایشالا برات میفرستم.اهل کجایی؟

1400/04/9 - 22:26 ·
ana36

اهل کرج هستم سپنتا

1400/04/9 - 23:19 ·
sepi400

خوشبختم.حتما یادم بنداز

1400/04/10 - 00:34 ·
ana36

مرسی {-35-}

1400/04/10 - 09:46 ·