بعد از سه سال از جنگ برگشته و بچه ی دو ماهشو دیده.
آری، بازم از قشنگی هایه جنگ بهتون میگم

@
2021/06/24 - 22:37
پیوست عکس:
IMG_20210624_223731_818.jpg
IMG_20210624_223731_818.jpg · 460x637px, 45KB
دیدگاه
mara

عجب{-15-}

1400/04/3 - 23:39 ·
roya15

{-12-}{-16-}بعد سه سال
بچه دو ماهشو ؟؟؟{-9-}

1400/04/4 - 02:24 ·
ms32

خو شاید اسپرمش رو گذاشته بودن تو بانک
شاید
خیلی منحرفید شما دوتا{-7-}

1400/04/4 - 08:51 ·
roya15

{-11-}از دیشب تو فکرشم {-15-}

1400/04/4 - 10:11 ·
ms32

{-8-}
ولی خاسته کارو جلو بندازه دیگه

1400/04/4 - 14:59 ·