از مـرگ هـراسانـم و از هستیِ خود سیر

از خـویـش گـریـزانـم و از آینـه دلگیـر

تقـدیر ، مرا خواست بـه تنهایی و غربت

نفرین بـه قضا و قَـدَر و قسمت و تقدیر
2021/06/25 - 11:52
پیوست عکس:
photo_2021-06-25_11-44-53.jpg
photo_2021-06-25_11-44-53.jpg · 721x721px, 50KB