دوست دخترم دم در کافه یه قرآن آورد بیرون داد دستم
گفتم هدیه‌ی قشنگیه ممنونم
گفت چی میگی بابا
به این قران قسم بخور مثل سری قبل موقع حساب فرار نمیکنی تا بیام تو????????

2021/06/25 - 15:03