تمام عاشقانه هایمان را نمک زده ام که خراب نشوند...


2021/06/25 - 16:26
دیدگاه
yashar-80

عالیه کاش منم این کارو یاد میدادی...

1400/04/4 - 16:33 ·
raha-a

عجله نکن روزگار بهت یاد میده ...

1400/04/4 - 16:41 ·
masood

زیبــا و لایکــــــ {-35-}

1400/04/4 - 16:56 ·
kazem12

واسه ما شکر زده هست رها خخخخ

1400/04/4 - 16:58 ·
yashar-80

فکر کنم یاد داده من خنگم نمیدونم

1400/04/4 - 17:27 ·
raha-a

چشات زیبا دیده مسعود{-35-}

1400/04/4 - 19:14 ·
raha-a

احتمالا عسل خوب بوده که شکرزده خخخ

1400/04/4 - 19:15 ·
raha-a

هرچیم خنگ باشی انقد یادت میده تاوقتی بفهمی

1400/04/4 - 19:15 ·
yashar-80

وا خدا نکنه رها خانم منو نترسون ...خخخ

1400/04/4 - 19:35 ·
raha-a

حقیقته خخخخ قبل اینکه بفهمونتت بفهم

1400/04/4 - 19:42 ·
yashar-80

نه نمیخام... اصلا من میخام نفهم بمونم...خخخخ

1400/04/4 - 20:03 ·
M_o_m_a_d

زیبا بود لایک

1400/04/19 - 08:11 ·
raha-a

ممنون ممدآقا

1400/04/19 - 08:16 ·