"می‌دونی، من نمی گم تنهایی بده. من میگم وقتی کاملا از چشم خودت افتادی یکی باید باشه تا خوبی هاتو برات بشماره و بهت اعتماد به نفس بده."

2021/06/25 - 17:03