گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
2021/06/26 - 14:32 در A-D-M
دیدگاه
ana36

سلام چه عجب یه پستی گذاشتین ... {-36-}

1400/04/5 - 14:36 ·
57davood

خخ سلام ،، ساعت خوابم بهم ریخته ، وقتی من بیدارم همه خوابن
خلاصه ببخشید

1400/04/5 - 14:39 ·
ana36

خواهش میکنم ...{-29-}

1400/04/5 - 14:43 ·
57davood

{-35-}{-35-}

1400/04/5 - 14:45 ·