جماعت افلاین

کرم نریزین دیگه

خواهشا...
2021/06/28 - 01:01
دیدگاه
1angel

سمت ما نیومده

1400/04/7 - 01:13 ·
1angel

همه رو خواهشا جمع نبند ...درست نیست

1400/04/7 - 01:14 ·
yashar-80

سلام صبح بخیر بله حق باشماس ببخشید ولی باور کن همه شون ریگی به کفش دارن وگرنه دزدکی نمیومدن البته به نظر من

1400/04/7 - 06:37 ·
1angel

سلام صبح توام بخیر ...باز ک جمع بستی...بعضیا اینجوری راحترن کسی مزاحمشون نمیشه

1400/04/7 - 11:02 ·
yashar-80

اقا من اصلا حرف نزنم سنگینترم... من نظر خودمو گفتم شاید همه شون از منم عاقلترتر و بهتر باشن

1400/04/7 - 11:05 ·