کلاس اول دبستان بودم

یه روز کتابمو خونه جا گذاشتم
معلمم گفت عیبی ندارد
حواست باشه خودتو جا نزاری
خندیدم.... .
اخه مگه میشه یکی خودشو جا بزاره..!؟
وقتی بزرگ شدم
دیدم میشه خودتو جا گذاشت...
تو کافه کوچیک شهر
بین دستای یکی
تو چشماش...!!!
2021/06/28 - 08:24