تمام این چند سال و اندی عمرم به

کنار...

من فقط

به اندازه همان صدم های ثانیه ای که

در هوای تو نفس کشیدم

زندگی کردم عشقم!!!

2021/06/28 - 19:47 در بوشهری ها
دیدگاه
yashar-80

اره واقعا...

1400/04/7 - 23:00 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/04/8 - 08:38 ·