.

ذهن مثل آب میمونه،
وقتی توی جوش و خروش باشه سخته که بتونی داخلش رو ببینی. ولی وقتی آروم باشه، همه چیز شفاف و واضح می شه...


2021/06/30 - 09:19
دیدگاه
Amiiir

چرا دروغ میگی

1400/04/18 - 23:12 ·
Mahpar

حتما برای تو برعکسه

1400/04/18 - 23:18 ·
Amiiir

آب اگه زلال باشه چه راکد باشه چه خروشان داحلش معلومه...ولی اگه کثیف باشه در هر صورت داخلش معلوم نیست... ذهن ادم باید پاک باشه نه راکد...خبر مرگت کف و خون بالا اوردم تا بهت علم یاد دادم ...

1400/04/18 - 23:28 ·
Mahpar

{-a91-}

1400/04/18 - 23:31 ·
Amiiir

اینم دستمزدم

1400/04/18 - 23:32 ·
Mahpar

خروشان چه زمانی میشه..زمانی که سیلی بارونی و این چیزا
خب دربدر کچل اون زمان زلال نبست

1400/04/18 - 23:32 ·
Amiiir

خانوم فنگ شو ....اونی که تو میگی بهش میگن سیل ...نه خروشان

1400/04/18 - 23:34 ·
Mahpar

پیش ما خروشان یعنی این {-18-}

1400/04/18 - 23:36 ·
Amiiir

خدا به داد طرف صبر بفرماید

1400/04/18 - 23:39 ·
Mahpar

مرسی
انشالله همچنین طرف تو {-18-}

1400/04/18 - 23:42 ·
Amiiir

توهین کردی

1400/04/18 - 23:45 ·
Mahpar

موافقت شد{-18-}

1400/04/18 - 23:49 ·