زن: عزیزم کجا میری؟
مرد: امشب فوتباله میخوام برم خونه دوستم

زن: چرا خونه نمی بینی؟
مرد: آخه قراره همه رفقا جمع بشیم با هم تماشا کنیم

زن: یعنی اینقدر به درد نخورم که حاضر نیستی یه فوتبال باهام ببینی؟
مرد: مگه تو فوتبال می بینی؟
زن: امشب میخواستم باهات ببینم

وقت بازی:

زن: عههه حالم بد شد، این بازیکنا چرا اینقدر تف میکنن؟
مرد: دارن به داور تف میکنن????

زن: این مرده که اینقد حرف میزنه کجاس؟
مرد: توی یه اتاق جدا نشسته داره بازی رو گزارش میکنه

زن: اسمش چیه؟
مرد: عادل فردوسی پور

زن: چجوری اسم این همه بازیکن رو بلده؟
مرد: شغلشه دیگه، مجبوره بلد باشه

زن: یعنی براش پولم میگیره؟
مرد: آره

زن: چقدر میگیره؟
مرد: نمیدونم شاید یه میلیون

زن: چقدر زیاد، ماهی چند تا گزارش میکنه؟
مرد: نمیدونم حداکثر چهار تا

زن: منم میتونم، به منم اینقدر میدن؟
مرد: شاید به تو یه پرس چلوکباب بدن

زن: میگم... مگه اسپانیا جز اروپا نیست؟
مرد: بعله مال اروپاس

زن: پس اون بازیکنا چرا بعضی هاشون سیاه پوستن
مرد: اونا هم هستن دیگه

زن : چجوری میشه؟
مرد: باشه نمیشه

زن: چی شد، دوباره عصبی شدی؟
مرد: نه عزیزم عصبی نشدم

زن: کی اون لباس ها رو براشون انتخاب کرده؟
مرد: از بازار خریدن

زن: چرا همه ش رو یکرنگ خریدن؟
مرد: نمیدونم

زن: خیلی هم بی نظمه! پیرهن یه رنگ... شورت یه رنگ... جوراب یه رنگ ...

مرد: راس میگی نمیشه
زن: چی نمیشه؟
م
2021/06/30 - 13:06
دیدگاه
nrges

{-18-}
من این زنو با خاک یکسانش میکنم

1400/04/9 - 14:11 ·
kazem12

{-34-}آقا رامین جُک گفت

1400/04/9 - 13:29 ·
Ssiimmiinn

خوشم میاد از جنس خودم موجودم انقد رو اعصااب {-18-}

1400/04/9 - 13:51 ·
masood

{-18-}

1400/04/9 - 14:06 ·