اهل شعرم… اهل تنهایی و درد…
پیشه ام فریاد است!! کاسبم… کاسب دل…
صادراتم شادی.و.. وارداتم غم ودرد…
دوستانی دارم سردتر از سردی برف…
2021/07/04 - 12:50
دیدگاه
mohammad123

اهل شعرم… اهل تنهایی و درد…
پیشه ام فریاد است!! کاسبم… کاسب دل…
صادراتم شادی.و.. وارداتم غم ودرد…
دوستانی دارم سردتر از سردی برف…
گاه گاهی یخشان میشکند…
گاه گاهی دلشان می سوزد… ولی از روی ترحم…
سر زمینی دارم مردمانش همه دوست. ولی از روی ریا…
خنده ام می گیرد!!!
دلشان مرده ولی، لبشان خندان است…
گله از اهل تماشا دارم… گله از این همه حاشا دارم…
خنده ام می گیرد!!!
من خودم اهل تماشا هستم…
گاه گاهی دلی میسازم، میفروشم به شما…
تا به آواز صداقت که در آن زندانیست دل بی مهر شما تازه شود…
چه خیالی… چه خیالی…
خوب میدانم دلتان بی مهر است..

1400/04/13 - 12:50 ·
Reza14

اخرشو خراب کردی دوستانی داری سرد تر از سردی برف {-7-}

1400/04/13 - 13:15 ·
mohammad123

دیگه ببخشید داداش. اینطوری نوشته شده. دست من نبوده..

1400/04/13 - 13:17 ·
mohammad123

شما که اقایی گلی...

1400/04/13 - 13:18 ·
Reza14

لااقل تهش می زدی دوستانی دارم گرمن مثل بخاری {-7-}

1400/04/13 - 13:18 ·
Reza14

حالا تندش میکردی دوستانی دارم جیزن دست میزنی میسوزی {-18-}

1400/04/13 - 13:19 ·
mohammad123

شما شوفاژ دادا.... {-7-}
راستی داداش لنا خانم چند وقته انگار نیستنشون..؟؟

1400/04/13 - 13:19 ·
Reza14

فدات {-7-}

میادش رفته سفر ممنون که توجه داری

1400/04/13 - 13:22 ·
mohammad123

قربونت...
خب به سلامتی. سفرشون به خیر و خوشی....

1400/04/13 - 13:23 ·
Reza14

ممنونم ولی نگفتی N کی ؟ {-7-}

1400/04/13 - 13:24 ·
mohammad123

هرکی بود مطمعن باش دیگه تموم شد....

1400/04/13 - 13:31 ·
Reza14

مگه نذری بود لنتی {-7-}

1400/04/13 - 13:32 ·
mohammad123

حالا بماند.. {-15-}

1400/04/13 - 15:16 ·
Reza14

باشه داداش

1400/04/13 - 15:17 ·
mohammad123

دمت گرم..

1400/04/13 - 15:18 ·
Reza14

قربون تو

1400/04/13 - 15:23 ·