هایکو
.
بانوی خسته و زیبا
چشم به راهی باریک و دراز
پُستچی با بغلی از عشق
2021/07/04 - 19:37
پیوست عکس:
photo_2021-07-04_19-27-30.jpg
photo_2021-07-04_19-27-30.jpg · 448x319px, 17KB