⁣⁣
سلام بر آنان که
در ما چیزی را دوست داشتند
که خودمان آن را ندیدیم
و دوست نداشتیم!

2021/07/05 - 07:56
دیدگاه
roya15

لایک

1400/04/14 - 07:57 ·
mohsen3335

به وجودت {-35-}

1400/04/14 - 07:58 ·