من اگر معشوقه ى تو بودم
صبح ها
جاى باد و باران را تغییر می دادم
فصلِ باران را مى آوردم
بالاى خانه مان
2021/07/05 - 12:09 در اریا
پیوست عکس:
1624816264315732_orig.gif
1624816264315732_orig.gif · 346x563px, 236KB
دیدگاه
Reza14

{-35-}{-37-} به به خانم مدیر

1400/04/14 - 14:05 ·
nooor

سپاس رضا

1400/04/14 - 23:33 ·