این مردم
سال‌هاست که مرتب همان فریب‌ها را می‌خورند ،
ولی مضحک اینجاست که خودشان را
باهوش‌ترین مردم دنیا هم می‌دانند !


2021/07/06 - 06:54
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۷۰۵-۰۷۵۳۲۱_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۷۰۵-۰۷۵۳۲۱_MoboTel.jpg · 719x933px, 334KB
دیدگاه
sun

لایک

1400/04/15 - 09:41 ·
mohsen3335

لایک به خضورت

1400/04/15 - 12:44 ·
sun

به به ممنونات

1400/04/15 - 13:04 ·
mohsen3335

{-35-}

1400/04/15 - 13:08 ·