یک دانشجوی عاشق دختر همکلاسیش بود.
بالاخره یک روزی به خودش جرات داد و به دختر راز دلش رو گفت و از دختره خواستگاری کرد.
اما دختر خانوم داستان ما عصبانی شد و درخواست پسر رو رد کرد.بعدم پسر رو تهدید کرد که اگر دوباره براش مزاحمت ایجاد کنه، به حراست میگه…روزها از پی هم گذشت و دختره واسه امتحان از پسر داستان ما یک جزوه قرض گرفت و داخلش نوشت : ” من هم تو رو دوست دارم، من رو ببخش اگر اون روز رنجوندمت “
اگر منو بخشیدی بیا و باهام صحبت کن و دیگه ترکم نکن.
ولی پسر دانشجو هیچوقت دیگه باهاش حرف نزد...
چهار سال آزگار گذشت و هر دو فارغ التحصیل شدند. اما پسر دیگه طرف دختره نرفت.!!.
نتیجه اخلاقی این ماجرا:پسرهای دانشجو هیچوقت لای کتاب ها و جزوه هاشون رو باز نمیکنند.
2021/07/06 - 16:10 در اریا
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/04/15 - 18:24 ·
Reza14

{-18-} من نبودم ها اینقدم خنک نیستم {-18-}

1400/04/15 - 18:51 ·
ber99keh

تو که جزوه رو تکه تکه میکنی ببینی چیزی توش نوشته یا نه {-7-}

1400/04/15 - 18:55 ·
Reza14

جزوه رو نه طرفو {-18-}

1400/04/15 - 19:34 ·
ber99keh

من گفتم جزوه نگفتم طرفو چش سفید {-7-}

1400/04/15 - 19:35 ·
Reza14

اها از اون لحاظ {-7-} فک کردم حکم جهاد دادی گفتم عملی کنم {-18-}

1400/04/15 - 19:36 ·
ber99keh

شمام که همیشه در خط مقدمی {-18-}

1400/04/15 - 19:37 ·
Reza14

هر چی ابجیم بگه فتواست واویلاست {-7-} {-18-}

1400/04/15 - 19:47 ·
ber99keh

تو خود فتوایی {-11-}{-11-}{-11-}

1400/04/15 - 19:50 ·
Reza14

ن من واویلام ، فتوا بودم ک روسیه اطراق میکردم {-18-}

1400/04/15 - 19:57 ·
ber99keh

شایدم دور از چشم من یه کارایی کرده باشی {-7-}{-7-}{-7-}

1400/04/15 - 19:58 ·
Reza14

ن باو بیا بگرد ، پاک پاکم {-7-}

1400/04/15 - 20:01 ·
ber99keh

{-36-}{-30-}

1400/04/15 - 20:08 ·