.

2021/07/07 - 21:47 در اریا
پیوست عکس:
IMG_20210707_214359_654.jpg
IMG_20210707_214359_654.jpg · 600x588px, 90KB
دیدگاه
mehdi1360

میخورد بر بام خانه
یاد آرد روز دیرین
گردش یه روز شیرین
چسب و چابک
نرم و نازک
کودکی ده ساله بودم
یادش بخیر

1400/04/17 - 09:18 ·
Reza14

اها جای شیرین کمه تو عکسها {-7-}
مرسی اذر خانم {-35-}

1400/04/17 - 10:43 ·
mahii

{-18-}{-18-}

1400/04/20 - 09:52 ·
Reza14

نفس تویی کجایی از اینورا {-7-}

1400/04/20 - 10:56 ·
mahii

{-7-}تو مجازی زیاد نمیپلکم

1400/04/20 - 10:58 ·
Reza14

عه کجا میپلکی بگو منم بیام لنتی {-7-}

1400/04/20 - 10:59 ·
mahii

تو دنیای واقعی{-18-}
تو نباید بیای میزنی همه چیو داغون میکنی
خودت کت میدونی خیلی بیش فعالی{-18-}

1400/04/20 - 11:01 ·
Reza14

خوبم که مظلوم ساکت اروم سر بزیر اخ دلم برا خودم سوخت اب داری ی لیوان دستت درد نکنه {-7-}{-18-}

1400/04/20 - 11:03 ·
mahii

{-18-}{-18-}اره اصن باید از نظر مظلومی و معصومیتت اسمتو بزنن تو گینس

1400/04/20 - 11:05 ·
Reza14

همون جز اعمه اطهار اون لا ب لاهاشون بزارن کفایته {-18-}

1400/04/20 - 11:07 ·
mahii

{-18-}{-18-}پروو

1400/04/20 - 11:13 ·
Reza14

امام رضا 2 رسید {-18-}

1400/04/20 - 11:18 ·
mahii

{-18-}{-18-}گمشو فقط

1400/04/20 - 11:23 ·
Reza14

{-18-}چش همین الان {-18-}

1400/04/20 - 11:24 ·