نمیدانم نهان از من
چه نیڪی ڪرده‌اے با دل

ڪه چون غافل شوم از او
دوان سوے تو می‌آید


????
2021/07/08 - 00:38
دیدگاه
Hesam

لایک۵

1400/04/17 - 00:41 ·
Laila_61

ممنونم لطف دارید

1400/04/17 - 00:49 ·
Hesam

زیبا بود

1400/04/17 - 00:52 ·
Laila_61

بله میدونم

1400/04/17 - 00:54 ·
Hesam

لایک

1400/04/17 - 00:56 ·
Laila_61

فک کنم تا صبح همینجور باید ادامه بدیم ن

1400/04/17 - 00:59 ·
Hesam

خ نه دیگه تمام

1400/04/17 - 01:00 ·
Laila_61

پ خدا رو شکر{-51-}
قشنگیش ی بار گفتن شما و تشکر من

1400/04/17 - 01:02 ·