دل یاد تو آرد ، برود هوش ز هوش
مِی بی‌لب نوشین تو ، کی گردد نوش

دیدار تُرا چشم همی دارد چشم
آواز ترا گوش همی دارد گوش...


2021/07/08 - 01:05
دیدگاه
Hesam

لایک

1400/04/17 - 01:37 ·
Laila_61

ممنون

1400/04/17 - 01:41 ·