به دل هم نشستیم

و عاشق شدیم …

همچون چهره ی ماه

که به دل برکه می نشیند

و هیچ دستی

توان بیرون انداختنش را

ندارد . . .

2021/07/08 - 13:41 در بوشهری ها