همه‌ی ما باید کسی را داشته باشیم که وقتی یک روز، روزِ ما نبود؛ بنشینیم رو به رویش و غرغر کنان از سیر تا پیازِ تمامِ بد بیاری هایمان را برایش تعریف کنیم و او هم لبخند به لب گوش کند و پایانِ هر جمله مان بگوید «حق داشتی پس اینقد عصبی بشی، حالا ولش کن مهم نیست، فدایِ سرت».
میدانید آدم هرچقدر هم قوی باشد، باید کسی را داشته باشد که حالِ بدش را بفهمد. که نگذارد به حالِ خودش بماند. کسی که حالمان را به حالش گره زده باشد...
2021/07/09 - 22:29
دیدگاه
yashar-80

حالا از کوجا بیاریم این یک نفرو...

1400/04/18 - 22:41 ·
-extraordinary-

لازم نیست بیارمش
هست..

1400/04/18 - 22:53 ·
yashar-80

تو رو نگفتم که... اگه فارسی بلد باشی میفهمی که خودمونو گفتم

1400/04/18 - 22:56 ·
-extraordinary-

خودش پیدا میشه{-15-}

1400/04/18 - 22:58 ·
yashar-80

انشاالله.

1400/04/18 - 23:04 ·
Reza14

{-35-}{-37-}

1400/04/19 - 00:03 ·
-extraordinary-

مرسی{-35-}

1400/04/19 - 12:17 ·
Reza14

بهش برسی {-a160-}

1400/04/19 - 14:57 ·