خیلی‌ها
دوست دارند جای آدم معروف‌ها
سیاست مدارها
و یا دڪتر، مهندس‌ها باشند...
من اما دلم می‌خواهد جای ڪسی باشم
ڪه تو عزیزم صدایش می‌زنی ....!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2021/07/10 - 01:29
دیدگاه
masood

انتخاب متن بسیـار زیبا ، لایکی لیلا {-35-}

1400/04/19 - 08:02 ·
Laila_61

انتخاب دوستم عالی و زیبا {-7-}
مرسی ممنونتم مسعود {-a107-}

1400/04/19 - 14:16 ·