پسرونع ...

امروز میخاستم از ی دخدر آدرس بپرسم ...

روشو کرد اونور و رفت ...

بیشتر از اینکع از دخدر ناراحت بشم ... از مردایی ناراحت شدم ک ...

مسبب اینجور برخوردا شدن ...

کسی از آدم بودن پشیمون نشدع ... آدم باشیم img src=
2021/07/10 - 02:37 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
1angel

خیلی چیزا هست ک جامعه کم داره

1400/04/19 - 02:42 ·
manam98

دقیقن ... کلی بیمار اون بیرون دارن می پلکن ... ک یکی از علتهاش جامعع مزخرف ماست

1400/04/19 - 02:41 ·
1angel

خودم سالهاست نه تو پارک رفتم نه اینجور جاهای تفریحی
احساس امنیت نمیکنم...

1400/04/19 - 02:43 ·
manam98

این ک خععلی بدع ... معضل بزرگ و اسفناک

1400/04/19 - 02:45 ·
1angel

تازه افتادن تو پارکا ..دارم مواد فروشارو و معتادو رو جمع میکنن
بابام خوشش نمیاد میگه محیط خوبی نیست...
حقم داره ...یا چاقو میکشن همشون مستن...
یا دهناشون خرابه

1400/04/19 - 02:48 ·
manam98

خالم دوره دانشجوییشو توو انزلی گذروندع ... میگع همش پسرا دارن توو خیابون دعوا میکنن ... واقعن اینطوریع فرشتع جان

1400/04/19 - 02:50 ·
1angel

عه ...دانشگاه پزشکی
خوبم هستا ...نمیشه همه رو ی جور حساب کرد
فعلا خوبا تو جامعه نقشی ندارن

1400/04/19 - 02:53 ·
1angel

ن تنها این تو مسایل دیگه همینطور هست....

1400/04/19 - 02:54 ·
manam98

ن روان شناسی ... چ بد ... اونجا منطقع کوچیکیع ... ولی زیباست مخصوصن دریاش

1400/04/19 - 02:57 ·
1angel

اره کوچیکه ولی باصفاس ..اگه بهش بیشتر برسن...من ک عاشق دریام...بوش بهم میخوره زنده میشم....
ی چیز بگم خنده دار ...هر جا میرم اول دنبال دریا میگردم{-11-}

1400/04/19 - 03:00 ·
manam98

خب اونجا منطقع آزادع ... امتیازش بالاس ... دریا ک دیگ نگوو ... من باهاش بزرگ شدم ... کلنی آرامشع ...{-27-}{-41-}

1400/04/19 - 03:04 ·
1angel

بچه کدوم شهری سپی...

1400/04/19 - 03:05 ·
1angel

اسمش منطقه هست..سودش تو جیب ی عده

1400/04/19 - 03:05 ·
1angel

اینجا بودی مگه

1400/04/19 - 03:05 ·
manam98

از سمت مادری گیلان ... لب دریا ... از بچگی تا 14 سالگی پیش عزیزجونم زندگی کردم ... با دریا بزرگ شدم ... انزلی اومدم قبلنا

1400/04/19 - 03:12 ·
1angel

سپی تو بودی قبلا باهام حرف زده بود
میخواست بره مناره

1400/04/19 - 03:14 ·
1angel

ی بچه انزلی هستی...خوشگل خانم

1400/04/19 - 03:14 ·
manam98

میخاس کوجا برع ...

1400/04/19 - 03:16 ·
1angel

مناره ...ی پست گذاشته بودم ..گفتی کجای انزلی هست..بهت توضیح دادم

1400/04/19 - 03:17 ·
manam98

آها یادم اومد ... اون موقع فک نمیکردم شمالی باشی ...{-41-}

1400/04/19 - 03:19 ·
1angel

ای جانم...خوشحال شدم باهات آشنا شدم

1400/04/19 - 03:21 ·
manam98

من بیشتر نازنینم ...{-41-}

1400/04/19 - 03:23 ·
1angel

عزیزی{-a168-}

1400/04/19 - 03:26 ·
1angel

شبت خوش سپی جان...

1400/04/19 - 03:29 ·
manam98

فدای تو ... شبت آرووم نازنینم ... خوب بخابی{-49-}

1400/04/19 - 03:31 ·
amir0011

دقیقا

1400/04/19 - 08:15 ·