صبح امید و پرتو دیدار و بزم مهر
ای دل بیا که این همه اجر وفای توست
هوشنگ ابتهاج
خانه معتمدی_اصفهان
2021/07/11 - 09:50
پیوست عکس:
photo_2021-07-11_09-38-43.jpg
photo_2021-07-11_09-38-43.jpg · 1036x1280px, 405KB