قرار " من باش
تا در " مدار " تو باشم
.. قرار و مدار..

@Lenaaa
2021/07/11 - 17:28 در اریا
پیوست عکس:
IMG_20210711_172617_153.jpg
IMG_20210711_172617_153.jpg · 1080x1080px, 100KB
دیدگاه
Lenaaa

Injaneb gharar hastam aghaye madar{-a171-}{-a165-}

1400/04/20 - 17:54 ·
Reza14

{-41-}فدات قرارم {-7-}

1400/04/20 - 17:59 ·
Lenaaa

Khoda nakone eshgham

1400/04/20 - 18:22 ·
yasi

خیلی زیبا{-35-}

1400/04/20 - 19:09 ·
Reza14

مرسی یاسی اما کی قرار ؟ یا مدار ؟

1400/04/20 - 19:18 ·
yasi

اونو نمیدونم رضا

1400/04/20 - 19:20 ·
Reza14

اگه قراره میشه لنا اگه مداره میشه من {-a160-}

1400/04/20 - 19:23 ·
Lenaaa

Man dige rezaaa hasodi nakon{-7-}

1400/04/20 - 19:26 ·
Reza14

یعنی تف تو رو جفتتون نامردا {-7-} دارم برات لنا

1400/04/20 - 19:28 ·
yasi

پ قرار و مدارتون پابرجا{-35-}

1400/04/20 - 19:28 ·
Lenaaa

{-a165-}

1400/04/20 - 19:30 ·
Lenaaa

Mamnon yas azizam{-41-}

1400/04/20 - 19:31 ·
yasi

رضا الان من چرا قاطی کردی{-18-} یه کامنت گذاشتم آ

1400/04/20 - 19:32 ·
yasi

قربون تو گل دختر خوشگلم{-49-}

1400/04/20 - 19:32 ·
Reza14

دیر ج دادی گفتم روت نشد بگی یاسی {-18-}

1400/04/20 - 19:34 ·
Lenaaa

Khoda nakone yasi jon{-41-}

1400/04/20 - 19:35 ·
yasi

نه کار داشتم{-7-}

1400/04/20 - 19:38 ·
Reza14

گل دختر خوشگلم ؟ {-9-} لنا مامی دار شدی {-2-}

1400/04/20 - 19:38 ·
yasi

دعا کن نشم {-18-}

1400/04/20 - 19:40 ·
Lenaaa

Are reza {-7-}
Baz hasodi kardi{-32-}

1400/04/20 - 19:40 ·
yasi

فدات بشم لنایی خودمی{-49-}

1400/04/20 - 19:43 ·
Reza14

ای تف تو روتون ببین ها {-33-} یاسی مادر زنمی الان ؟

1400/04/20 - 19:44 ·
Lenaaa

Azize deli{-49-}

1400/04/20 - 19:44 ·
Reza14

{-18-}{-18-} لنا وای بحالت ننت پرت کنه بندازه جون من گفته باشم

1400/04/20 - 19:45 ·
yasi

بذا قبولت کنم رضا فک کردی ساده س؟؟{-18-}

1400/04/20 - 19:49 ·
Reza14

اووو جدی باشه قبول {-33-}

1400/04/20 - 19:50 ·
Lenaaa

{-a163-}{-a165-}

1400/04/20 - 19:53 ·
Reza14

لنا من خوشحالی {-7-}

1400/04/20 - 19:54 ·
yasi

{-41-} لنا

1400/04/20 - 19:54 ·
Lenaaa

Are reza bade inhame sal maman dashtan kheyli khobe{-41-}{-7-}

1400/04/20 - 20:01 ·
Lenaaa

Yasi{-49-}{-41-}

1400/04/20 - 20:02 ·
Reza14

ای جون مامان داشتنتو تبریک میگم مرسی از یاسی

1400/04/20 - 20:06 ·
yasi

{-23-} لنا{-49-}

1400/04/20 - 20:06 ·
Lenaaa

Ghorbonet beram eshgham{-49-}

1400/04/20 - 20:07 ·
Lenaaa

Azizi yasi jonam{-41-}

1400/04/20 - 20:07 ·
yasi

ممنون از لنا واسم افتخاریه

1400/04/20 - 20:09 ·
nooor

عشقتون پایدار

1400/04/22 - 19:14 ·
Reza14

مرسی سپیده {-29-}{-35-}

1400/04/22 - 19:58 ·