لباس یاس بر تن کرد زهرا
کنار دست او بنشست مولا
محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت
غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

سال‌روز ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها
و حضرت علی علیه السلام مبارک.
2021/07/12 - 09:18 در بوشهری ها
پیوست عکس:
index.jpg
index.jpg · 241x209px, 19KB