عاقد: خدا
شاهد: رسول خدا (ص)
دفتر: لوح محفوظ
مکان: عرش
عروس: کوثر
داماد: حیدر

سال‌روز ازدواج آسمانی شان مبارک


2021/07/12 - 09:20 در بوشهری ها
پیوست عکس:
ali-fatemeh-photokade-com-3.jpg
ali-fatemeh-photokade-com-3.jpg · 640x640px, 76KB