دوست مجازی من !!
قــرارمـان ....
فقـط ..
یـک "مــانیــتور" کـوچـک بـــود !!!
امّــا اکنــون ..
قلبــــــــم را ببـین
که بــا هــر" آف" شدنــت ..چــگونـه بـیقــرارِ آمــدنــت مـی شـــود !!!
2021/07/12 - 20:25
پیوست عکس:
عکس-نوشته-دوست-مجازی-4.jpg
عکس-نوشته-دوست-مجازی-4.jpg · 500x500px, 74KB
دیدگاه
yasi

عالی{-35-}

1400/04/21 - 20:28 ·
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/04/21 - 20:32 ·
ber99keh

لایک عالی.بعضی وقتا همدهای مجازی خیلی بهتر از همدهای دنیای بیرونن

1400/04/21 - 20:33 ·
d-bbbb

{-35-}خیلی ممنون یاس عزیز{-35-}

1400/04/21 - 20:50 ·
d-bbbb

{-35-}خدایی درسته فرشته خانم...{-35-}

1400/04/21 - 20:51 ·
yasi

خواهش{-35-}

1400/04/21 - 21:06 ·
d-bbbb

تشکر {-35-}

1400/04/21 - 22:59 ·
ber99keh

متشکرم رفیق {-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/04/22 - 08:57 ·
d-bbbb

{-35-}مرسی فرشته...{-35-}

1400/04/22 - 11:39 ·
ber99keh

خواهش داوود عزیز{-35-}{-35-}{-35-}

1400/04/22 - 11:59 ·
d-bbbb

ممنونم.

1400/05/31 - 18:27 ·
ber99keh

خواهش می کنم

1400/06/1 - 09:59 ·