ب وقت کیک ساده گردویی

شرمنده تزئیناتم ضعیف{-59-}
2021/07/12 - 20:36
پیوست عکس:
IMG_20210712_191747.jpg
IMG_20210712_191747.jpg · 3120x4160px, 2.5MB
دیدگاه
nrges

ای جآن
دستمریزاد بآنو{-41-}

1400/04/21 - 20:40 ·
Laila_61

قربونت نرگسی جان
محبتت شامل حالم بوده همیشه عزیزم {-49-}

1400/04/21 - 20:45 ·
nrges

عزیزِدلي تُ{-49-}

1400/04/21 - 20:46 ·
mara

روز ب روز عالیترررررر{-41-}

1400/04/21 - 20:50 ·
Laila_61

قربونت بانو جان {-35-}

1400/04/21 - 21:24 ·
Ghazal

ایوول خیلی خوبکه

1400/04/22 - 01:53 ·
Laila_61

قربونت غزل جان عزیز.. هنو با تزیین خامه مشکل دارم {-46-}

1400/04/22 - 02:03 ·
Ghazal

چند بار تمرین کن قلقش دستت میاد
وقتی بتونی کیک خوشمزه درست کنی تزئینشم میتونی

1400/04/25 - 01:39 ·