بیسکوئیتام چطوره {-1-}

2021/07/13 - 19:49
پیوست عکس:
IMG_20210713_184034.jpg
IMG_20210713_184034.jpg · 3120x4160px, 2.6MB
دیدگاه
nrges

عآوليي
توس جآنتون{-49-}

1400/04/22 - 19:51 ·
Laila_61

قربونت عزیزم
ایشالا راضی باشه

1400/04/22 - 20:44 ·
nrges

کی؟آقاتون؟{-12-}

1400/04/22 - 21:08 ·
roya15

چ خوب ایول

1400/04/22 - 21:51 ·
Laila_61

ن عزیزم مشتری

1400/04/22 - 22:47 ·
Laila_61

قربونت رها جان

1400/04/22 - 22:47 ·
roya15

دستورشو نمیدی ؟ {-29-}

1400/04/22 - 22:48 ·
nrges

اها خخخ

1400/04/23 - 00:03 ·
Laila_61

آرد و روغن و شکر با هم قاطی میکنی ی چیزی ازش درمیاد {-33-}

1400/04/23 - 11:47 ·
Laila_61

دستورش پیشم پاک شده همینجوری اونی ک تو ذهنم مونده درست می کنم
بعد تو خ بهت میگم

1400/04/23 - 11:49 ·
roya15

{-18-}قناد کی بودی تو با این توضییح کامل و جامع ت {-18-}

1400/04/23 - 12:15 ·
Laila_61

باور کن ی بار فقط دیدم و از روش درست کردم بعد گوشیم افتاد تو خیابون {-7-}
تو این گوشیم ندارم ذهنی درست میکنم دیگه
رها جون کل شیرینیا آرد و روغن و شکر دیگه {-18-}

1400/04/23 - 12:24 ·
roya15

{-18-}خا بیشتر از این سر در گمم نکن
تو رو خدا {-18-}

1400/04/23 - 12:32 ·