دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
2021/07/15 - 09:48
دیدگاه
Reza14

نفر ۱۳ رو یافتی لنتی{-7-}

1400/04/24 - 09:56 ·
yasi

مث اینکه پیدا نشده{-7-}

1400/04/24 - 09:58 ·
mohammad123

هنوز پیدا نشده.. شاگر شوفره بردش.. {-31-}

1400/04/24 - 10:02 ·
yasi

دیشب که اون یکی بخشیدی{-18-}

1400/04/24 - 10:04 ·
mohammad123

اخه هنوز چشمم دنبالشه.. میخوامش.. {-40-}

1400/04/24 - 10:05 ·
yasi

جایگزین کن بلدی مگه نه؟{-7-}

1400/04/24 - 10:06 ·
mohammad123

اخه همه متل اون که نمیشند... {-7-}

1400/04/24 - 10:08 ·
yasi

همه مث همند{-18-}

1400/04/24 - 10:11 ·
mohammad123

هیچ کس مثل اون نیست... {-a116-}

1400/04/24 - 10:13 ·
yasi

نزن خودت من که دیروز گفتم کی بردش نرفتی دنبالش حالام دور شده ازت{-7-} شاید خودش خاسته بره

1400/04/24 - 10:19 ·
mohammad123

نمیدونم شایدم منو ندوست... {-31-}

1400/04/24 - 12:43 ·
yasi

حتما شلوغی ندوست و رفت{-7-}

1400/04/24 - 12:44 ·
mohammad123

شاید من بد بود، اون ندوست.. {-40-}

1400/04/24 - 12:58 ·
yasi

پ خوب شو {-18-}

1400/04/24 - 12:59 ·
mohammad123

من که اینقدر خوبم... که خودم عاشق خودم هستم.. {-34-}

1400/04/24 - 13:01 ·
yasi

بهش میگن خودشیفته{-18-}

1400/04/24 - 13:06 ·
mohammad123

هرچی که هست حس خیلی خوبیه...
ما که کسی عاشقمون نشد، بزار خودم عاشق خودم باشم... {-38-}

1400/04/24 - 13:08 ·
yasi

نه خودشیفتگی زیاد خوب نی آدم باید واقعیت خودش بپذیره بدیهاش تغیر بده و خوبیهاش رشد{-7-} چی گفتم {-18-}
خودت عاشق خودت باش فقط یه وقت خودت هم زیاد نشی چندتا خود{-7-}

1400/04/24 - 13:12 ·
mohammad123

چقدر با کلاس صحبت کردین. کنفرانس داشتین{-7-}
من که بدی ندارم. همش خوبیه.. از بس که خوبم کسی پیشم نمیمونه.. {-2-}

1400/04/24 - 13:17 ·
yasi

اصن یه لحظه جوگیر شدم رفتم رو منبر{-18-}
درجه خودشیفتگی خیلی بالاس اون عینک وردار میبینی{-18-}

1400/04/24 - 13:32 ·
sahariii

من وقتی پیشش بودم هم دلم براش تنگ میشد{-33-}
در اینن حد تباه بودم

1400/04/24 - 15:14 ·