وااااای چقققققد گرررررررررم خدااا {-3-}{-3-}{-3-}

عرق ریزون شدیمممم {-48-}
2021/07/15 - 13:24
دیدگاه
roya15

خیلی گرم انگار جهنمه

1400/04/24 - 13:31 ·
mara

اوهوم

1400/04/24 - 13:37 ·
Laila_61

رها فک نکنم جهنمم ب این گرمی باشه
جز غاله شدم پای گاز با دو کولر روشن

1400/04/24 - 13:38 ·
Laila_61

مهرسا ب بچه ها میگم باید حرام اعلام کنن تابستون غذا درست کردن {-51-}

1400/04/24 - 13:40 ·
mara

{-43-}الان من بیدار شدم تازه میتوام برم غذا درست کنم{-11-}

1400/04/24 - 13:41 ·
Laila_61

رضا حالا ک خنک پیشتون ناهار و شام کل تابستون برام بفرست

1400/04/24 - 13:44 ·
Laila_61

ای ماشالااااا ب تو دختر {-7-} زخم نشده جاییت {-33-}

1400/04/24 - 13:45 ·
roya15

من ک از دیشب تو رختخوابم {-18-}

1400/04/24 - 13:49 ·
Laila_61

{-27-}ن فقط برا من رژیمی باشه لطفا {-26-}

1400/04/24 - 13:49 ·
Laila_61

رها تو ک اصلا خواب نداری {-7-}

1400/04/24 - 13:50 ·
roya15

لیلا چند روزه دندون درد دارم بدجور {-40-}

1400/04/24 - 13:53 ·
Laila_61

رضا قیافت اینجور نکن بعد منو رو برات میفرستم {-34-}

1400/04/24 - 14:27 ·
Laila_61

آخی عزیزم برو دکتر تا بدتر نشده

1400/04/24 - 14:28 ·
Laila_61

ابمون ک اصفهانیا بردن هوامونم ک شماها نصیبتون شد ی غذا رو از گردن ما دربیار لااقل
وسایل برات میفرستم شما فقط طبخ کن...

1400/04/24 - 17:01 ·
mara

{-11-}

1400/04/24 - 18:39 ·
Laila_61

اگه آمدم آنجا ک خودم همش انجام میدم {-26-}

1400/04/24 - 19:51 ·