یک طرف رویای توست
یک طرف اندوهِ من؛
آن طرف عشقی که سرد است،
این طرف دردی که گرم...!

2021/07/16 - 00:18
دیدگاه
Reza14

چقد اینطرف اونطرفش کردی سرش گیج نره {-18-}

1400/04/25 - 00:22 ·
mohammad123

از دو حالت که خارج نیست یا این ور یا اون وره... خخخخ

1400/04/25 - 00:25 ·
Reza14

{-18-}لنتی مگه دروازبانی پنالتی میگیری بشوت طاق دروازه {-7-}

1400/04/25 - 00:28 ·
mohammad123

شوتا همش میخوره. به تیرک... لنتی.. {-a146-}

1400/04/25 - 00:31 ·
Reza14

تیرکو باز ترش کن بره تو گل {-7-}{-18-}

1400/04/25 - 00:35 ·