بگذار نقش هایمان را جابه جا کنیم،
‏تو منتظر بمان
‏من بر نمی گردم..

2021/07/16 - 20:59
دیدگاه
raha-a

مااگه ازاین نقشابلدبودیم اینجا نبودیم برادر محمد خخخ

1400/04/25 - 21:01 ·
mohammad123

اما من همیشه نقشم معلوم بود، اونی که همیشه منتظر میمونه من هستم...

1400/04/25 - 21:03 ·
raha-a

منم منظورم همین بود اینکه ما نمیتونم نقش اونارو انجام بدیم

1400/04/25 - 21:08 ·
mohammad123

نه اصلا نمیتونیم. تو خونمون نیست. برنگشتن را بلد نیستیم...
و چقدر داغونمون کردند و شکستیم. از بس که منتظر این و اون شدیم....

1400/04/25 - 21:11 ·
raha-a

اصن رفتن وبلد نیستیم..

1400/04/25 - 21:15 ·
mohammad123

تا بوده ما تا اخرین لحضه هم موندیم برای اینکه کار به رفتن نکشه جنگیدیم... و نخواستیم بریم..
اما اونا خیلی راحت رفتن و نیومدنو بلدند...

1400/04/25 - 21:17 ·