وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست ... مطلقاً هیچ کس نمی تواند بفهمد درونم چه می گذرد ؛ و این یعنی "تنهایی"

2019/04/11 - 16:37
پیوست عکس:
236x260_1554983030545192.jpg
236x260_1554983030545192.jpg · 236x260px, 8KB
دیدگاه
Ali2019

لایکی بی نهایت

1398/02/14 - 15:50 ·
zz5555

عالی

1398/02/27 - 23:20 ·