‏یه فاصله‌ای هست بین احساس اندوه تا جمله "من خوبم، چیزیم نیست".
‏اون جا جاییه که همه احساسات واقعی آدم دفن شده.

2021/07/18 - 08:44
دیدگاه
Ssiimmiinn

یوقتایی تو اوج ناراحتی مجبوری ی جوری خودتو نشون بدی ک انگار خیلی حالت خوبه
اونجا اوج بدبختیه !

1400/04/27 - 08:47 ·
ALI26

دقیقا همینه ابجی

1400/04/27 - 08:48 ·
mohsen3335

علی رسیون به خیر {-7-}

1400/04/27 - 08:53 ·
ALI26

ممنون داداش گل خوبی

1400/04/27 - 08:54 ·