بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک و خجسته باد

2021/07/20 - 20:30
پیوست عکس:
1649070.jpg
1649070.jpg · 500x500px, 60KB