چرا شبااا نمیتونم خوب بخوابم ! شما ها ام همینطورید؟ عادت ب جغد بودن دارید؟

2021/07/21 - 01:45
دیدگاه
mohammad123

من روزهای که فرداش تعطیل هستم دیر میخوابم..

1400/04/30 - 01:49 ·
Ghazal

خب شما شاغلید بخاطر همینخ

1400/04/30 - 01:53 ·
mohammad123

اما من کلا خوابم خیلی کمه. توی روز اگه خونه باشم که اصلا نمیخوابم. شبهای دیگه هم 12 زودتر نمیتونم بخوابم

1400/04/30 - 01:55 ·
mohammad123

شما هم فکر کنم توی روز میخوابید برای همینم شبا خوابتون نمیبره

1400/04/30 - 01:56 ·
Ghazal

امروز نیم ساعت خوابیدم اما روزا دیگه آره زیاد میخوابم

1400/04/30 - 01:57 ·
onlygod

امراض کمبود و افسردگی

1400/04/30 - 01:59 ·
mohammad123

شاغلید شما؟؟

1400/04/30 - 01:59 ·
Ghazal

یاا خدا یعتی کمبود دارمو افسردم ؟

1400/04/30 - 02:01 توسط Mobile·
Ghazal

نه من شاغل نیستم

1400/04/30 - 02:01 توسط Mobile·
mohammad123

مجرد هستین؟؟

1400/04/30 - 02:03 ·
onlygod

کمبود به معنای بد نیست کمبود میتونه محبت باشه توجه باشه ...

1400/04/30 - 02:03 ·
onlygod

کمبود به معنای بد نیست کمبود میتونه محبت باشه توجه باشه ...

1400/04/30 - 02:03 ·
mohammad123

میخوام علل یابی کنم بیخوابی شما را؟؟

1400/04/30 - 02:04 ·
onlygod

بی هدف زندگی کردن میشه افسردگی نبود تفریح بی حوصلگی اینها همه شامل میشه

1400/04/30 - 02:05 ·
Ghazal

نه متاهلم

1400/04/30 - 02:07 توسط Mobile·
Ghazal

ن اتفاقا همه چی بجاس نمیدونم چرا اینجوری میشم

1400/04/30 - 02:07 توسط Mobile·
mohammad123

خب ادمهای متاهل فکرشون زیاده، وقتی هم که فکر مشغول باشه خوابتون نمیبره

1400/04/30 - 02:08 ·
Ghazal

از خستگیم هست من خیلی تو کل روز فعالیت دارم

1400/04/30 - 02:09 توسط Mobile·
Ghazal

میخوابم درسته اما خخخیلی فعالم

1400/04/30 - 02:09 توسط Mobile·
mehrsa

سلام عزیز دلم غزل جان

1400/04/30 - 02:10 ·
mohammad123

خب اگه خیلی فعال هستین. پس شب دیگه باید از خستگی زیاد بیهوش بیوفتین توی رختخاب..

1400/04/30 - 02:11 ·
Ghazal

سلام شبت بخیر خوبی

1400/04/30 - 02:12 توسط Mobile·
mehrsa

مرسی عزیزم‌نشناختی فک‌کنم‌مهرسام

1400/04/30 - 02:12 ·
Ghazal

میگم ک ی وقتایی عین جغد میشم تا دیر وقت بیدارم

1400/04/30 - 02:12 توسط Mobile·
mehrsa

بلاخره به حرفت گوش دادم رفتما کلاس

1400/04/30 - 02:12 ·
Ghazal

عههه مهرسا تویی ن واقعا بجا نیوردم خوبی عزیز دلم خوش میگذره؟ چرا پیجتو عوض کردی

1400/04/30 - 02:13 توسط Mobile·
Ghazal

اایول خب الان چیا داری یاد میگیری؟

1400/04/30 - 02:13 توسط Mobile·
mehrsa

کاربریم عوض کردم بخاطر ی دلایلی
مرسی عزیزم‌دختری خوبه

1400/04/30 - 02:14 ·
mehrsa

اخر ترم یکم {-34-} شالوده و اینا

1400/04/30 - 02:14 ·
Ghazal

شالوده ؟

1400/04/30 - 02:15 توسط Mobile·
Ghazal

تو خواب غر میزنه دارم گهواره تکون میدم

1400/04/30 - 02:16 توسط Mobile·
mehrsa

اره دیگه شالوده دامن و اینا
همون الگو

1400/04/30 - 02:18 ·
mehrsa

من اومدم اقا محند رفت ک

1400/04/30 - 02:20 ·
mehrsa

دختر منم طبق معمول در حال ریختنه خخخ

1400/04/30 - 02:20 ·
Ghazal

بعد دامن میری بالاتنه

1400/04/30 - 02:21 توسط Mobile·
Ghazal

عه این ساعت بیدارع بخوابونش بچه رو

1400/04/30 - 02:21 توسط Mobile·
Ghazal

عه این ساعت بیدارع بخوابونش بچه رو

1400/04/30 - 02:21 توسط Mobile·
mohammad123

من هستم. دارم نطارت میکنم.. {-14-}

1400/04/30 - 02:21 ·
mehrsa

اره تازه از خونه مامانم اومدم تو ماشین خوابید الان انرژیش فوله

1400/04/30 - 02:22 ·
Ghazal

الهی واسش خوب نیس این موقع بیداره
این چند وقت زیاد پشت چرخ خیاطی نشستم کمر درد گرفتم

1400/04/30 - 02:24 توسط Mobile·
mehrsa

ترم دو دوخت شلوار و چادر و مقنعه و شلوار مردونه و این چیزاس ترم س بالاتنه

1400/04/30 - 02:25 ·
Ghazal

وای چ دیر من حوصلم نمیگیره اینارو اول یاد بگیرم

1400/04/30 - 02:27 توسط Mobile·
Ghazal

متدت چیه؟

1400/04/30 - 02:28 توسط Mobile·
mehrsa

متد و اینا چیزی ننیدونم چی ب چیه فقز میدونم فعلا نازک دوزی

1400/04/30 - 02:38 ·
roya15

من دیشب گوشی دستم خابم برد {-37-}

1400/04/30 - 07:33 ·
Ghazal

بپرس متدت چیه مثلا گرلاوینه مولره متریکه ....

1400/04/30 - 11:52 توسط Mobile·
Ghazal

خوشا ب حالت رها من تا ۴ با بچه سر میکردم

1400/04/30 - 11:53 توسط Mobile·
mehrsa

عک کنم مولر گفت یادم نی

1400/04/30 - 12:02 ·
Ghazal

مولر خخیلی محاشبه داره

1400/04/30 - 12:09 توسط Mobile·
mehrsa

اما این چند تا چیز گفت الان یادم افتاد ایتالیایی چی چی دقیق یادم نیس

1400/04/30 - 12:31 ·
Ghazal

من نشنیدم اما خیلی خوبه سرگرم میشی

1400/04/30 - 14:48 توسط Mobile·
mehrsa

اره خوبه لاقل ی انگیزه پیدا شده

1400/04/30 - 16:13 ·
Reza14

همزاد داری بیا برات دعا بنویسم ، هرچی بگزره بیشتر اذیتتمیکنن

1400/08/3 - 01:28 ·
roya15

منم خاب ندارم
همزاد چیه رضا؟؟

1400/08/3 - 05:56 ·
Reza14

تو روح خبیث داری رخنه کرده در وجودت ب مدت ی هفته روزی ی استکان سرکه سیب و قرقره کن روح از بدنت خارج میشه

1400/08/3 - 11:19 ·
roya15

{-12-}میخره م میکنی ؟{-16-}

1400/08/3 - 15:25 ·
Reza14

ن باو

1400/08/3 - 17:21 ·