مادربزرگمو بردم دکتر چشم، دکتر به مادربزرگم گفت: چشمات نزدیک‌بین شده. میتونی با یه عمل درستش کنی. 8 میلیون هزینه‌ی عملشه.مادربزرگم گفت: ننه چه کاریه آخه 8 میلیون بدم؟ دو قدم میرم جلوتر، از نزدیک می‌بینم.
2021/07/24 - 15:55